តួលេខសំខាន់ៗអំពីជប៉ុននិងកម្ពុជា

តួលេខសំខាន់ៗអំពីជប៉ុននិងកម្ពុជា

លេខ១ 

 ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩២ ប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសផ្តល់ជំនួយទ្វេភាគីច្រើនជាងគេបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា។

២៤កោដិដុល្លារអាមេរិក

 ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការ    របស់ប្រទេសជប៉ុននៅកម្ពុជាគឺមានចំនួន ២ ៤កោដិដុល្លាអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩១មកត្រឹមឆ្នាំ២០១៣នេះ។

២២១៥ម៉ែត្រ

 ជាប្រវែងនៃស្ពានត្សឹបាសាលាតសន្ធឹងនៅដងទន្លេមេគង្គ។ ស្ពាននេះបានស្ថាបនារួចរាល់ជាស្ថាពរ ក្រោមជំនួយអត់សំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយបានបើកឪ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥។

៤០០០នាក់

 នៅឆ្នាំ២០១៥សិស្សកម្ពុជាដែលសិក្សាភាសាជប៉ុនមានចំនួនប្រមាណ៤០០០នាក់។

២៥០០នាក់

 ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ប្រជាជនដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាង២៥០០នាក់។

១០០០នាក់

 គិតត្រឹមតែខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ និស្សិតដែលធ្លាប់បានទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនតាមរយះអាហារូបករណ៏របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានចំនួនជាង១០០០នាក់។

១៩៣៣៣០ នាក់

 ចំនួនជនជាតិជប៉ុនដែលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៥មានចំនួនប្រមាណ១៩៣៣៣០នាក់។

១០១៤៤នាក់

 ចំនួនជនជាតិកម្ពុជាដែលបានទោកាន់ប្រទេសជប៉ុនគិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៥ មានចំនួនជិត១០១៤៤នាក់។

៥០០រៀល

ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ រូបភាពស្ពានត្សឹបាសាក្នុងខេត្តព្រៃវែង និងរូបភាពស្ពានគីហ្សូណាក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលបានស្ថាបនាក្រោមជំនួយត្រូវបានរចនានិងបោះពុម្ពលើក្រដាស់ប្រាក់៥០០រៀល។

រៀបរៀងដោយបុគ្គលិកភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃ

 

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again